АЛАША ХАН КЕСЕНЕСІ

«Алаша хан кесенесі» жайлы онлайн экскурсия.⠀
Экскурсияны жүргізген Марат Қайсарбек